Andre ting du ønsker at vi skal vite. Hvis du har vært i kontakt med noen i SOA, skriv navnet på personen.

Last opp din CV her

Dersom du har gått videregående skole, kan du laste opp kompetansebevis/vitnemål her.
(Uavhengig av utdanningsprogram)

Jeg samtykker til at opplysninger om meg registreres i dette systemet og at opplæringskontoret kan innhente annen relevant informasjon om meg.