Andre ting du ønsker at vi skal vite. Hvis du har vært i kontakt med noen i SOA, skriv navnet på personen.

Jeg forstår at registrering som søker er en registrering i SOAs register, og ikke søknad som lærling. Innen 2 uker etter registrering vil en av SOAs fagkonsulenter ta kontakt med deg.

Jeg tillater at SOA kan dele mitt navn og min CV til mulige lærebedrifter.

Last opp din CV her

Dersom du har gått videregående skole, kan du laste opp kompetansebevis/vitnemål her.
(Uavhengig av utdanningsprogram)

Jeg samtykker til at opplysninger om meg registreres i dette systemet og at opplæringskontoret kan innhente annen relevant informasjon om meg.